HRM Praktijkservice

Praktijkmanagement AVG in praktijk

Iedereen weet het: sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Maar wat niet iedereen weet is hoe hiermee om te gaan. In mijn dagelijkse praktijk als coach en HRM-adviseur zie ik vaak hoe lastig de AVG voor iedereen is.
Waarom? Veel meer gegevens dan voorheen vallen onder het begrip ‘persoonsgegevens’. Regels zijn aangescherpt voor het vragen van toestemming. Er moet een register voor de gegevensverwerking gemaakt worden, er is een risico inschatting nodig. Verwerkersovereenkomsten en een beleid voor data lekken zijn noodzakelijk. Veel regels en eisen. Tegelijkertijd is de wet niet altijd duidelijk. En de meeste fouten worden onbedoeld gemaakt door goed bedoelende medewerkers.
Om de toepassing van de wet te vergemakkelijken en organisaties te behoeden voor fouten is hulp nodig. Ik heb mij erin verdiept en een goede opleiding genoten. Ik ben Data Protection Officer (functionaris voor de gegevensbescherming) en ik ben gecertificeerd bij IAPP (International Association for Privacy Professionals). CIPP/ E (Certified Information Privacy Professional/ Europe).
Deze certificering is belangrijk omdat het een kwaliteitskeurmerk is dat de standaard aangeeft waaraan privacy professionals moeten voldoen. Daarnaast krijgt bescherming van persoonsgegevens het juiste gewicht. Want we hebben weliswaar niets te verbergen maar we hebben wel iets te beschermen!