GDPR / AVG: 6 stappen om wel klantgegevens te mogen verzamelen:

GDPR / AVG: 6 stappen om wel klantgegevens te mogen verzamelen:

In 2016 werd deze Europese wet (General Data Protection Regulation) aangenomen. Nederland hield het nog even 2 jaar af. Maar vanaf 25 mei 2018 moest men er uiteindelijk toch aan geloven. De AVG heet in Europa de GDPR: General Data Protection Regulation. Dit betekent 2 dingen:

  1. General, geldt voor alle burgers in Europa. Iedereen die hier werkt of woont heeft dezelfde privacy rechten! Per land mag men wel strengere wetten afspreken, dus nog méér recht op privacy voor de burgers. Maar minder mag niet.
  2. Regulation, is metéén van kracht. Als de Europese lidstaten de regulation hebben aangenomen geldt die ook meteen in elk land. Dus er hoeven geen lange gesprekken meer in de landelijke politiek te worden gevoerd. Op Europees niveau geregeld? Dan is het geldend voor alle lidstaten. Er gaat geen tijd meer verloren.

Meer bescherming van privacy, is dat wel nodig? Ja! Grote datahandelaren verdienen goud aan persoonsgegevens van burgers. Daarmee kunnen zij profielen maken van burgers en meteen doelgericht reclame aanbieden aan dat type burger dat een bedrijf als klant wil hebben.

Is dat erg? Ja! Want om een profiel te maken moet je heel veel persoonsgegevens verzamelen. Niet alleen naam en adres maar ook allerlei andere gegevens worden opgeslagen. Het zoekgedrag van iemand op internet, de interesses, de voorkeuren, de vrijetijdbesteding maar ook zaken van groot persoonlijk belang worden bewaard. En zou iemand dat allemaal willen delen als je dat zou vragen? Waarschijnlijk niet! Dus JA het is erg als er profielen worden gemaakt.

Maar wat dan? Bedrijven moeten kunnen voortbestaan. De AVG heeft ook een economisch doel. Juist omdat er een grote toename was van het delen van persoonsgegevens binnen Europa om handel te kunnen drijven met elkaar (zonder grenzen) is de AVG ontstaan. Om te laten zien hoe het wél veilig kan!

Er zijn 6 uitgangspunten:

  1. Verwerk persoonsgegevens op een transparante en rechtmatige manier. Laat zien wat je doet. Transparantie is de basis van de AVG.
  2. Laat de klant weten voor welk doel je persoonsgegevens wil verwerken. En houd je aan dat doel.
  3. Houd rekening met minimale gegevensverwerking. Alleen verwerken wat er echt ter zake dienend is en beperk je tot wat je echt nodig hebt.
  4. Houd je database evergreen, dus zorg dat de gegevens die je verzameld hebt juist zijn en actueel blijven.
  5. En bewaar gegevens niet langer dan echt noodzakelijk is. Dat noemen we opslagbeperking. Wat je niet meer hebt hoef je ook niet meer te bewaken.
  6. Tot slot, bewaken: zorg voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens zodat er niets mee kan gebeuren. Dit noemen we integriteit en vertrouwelijkheid.

 

Dat brengt mij tot de slotsom: klantvertrouwen. Dat komt te voet en vertrekt te paard. Als een organisatie geraakt wordt door niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, dan is het klantvertrouwen snel geschaad. En zie dat maar weer terug te winnen. Maar met een goede AVG-implementatie is dat niet nodig. Mocht je meer willen weten? Neem gerust contact met me op!